На 23 август към многобройното църковно семейство на варненските адвентисти се присъединиха Анна Боева и Живко Петков. Кръщението на Живко Петков се извърши в църковната сграда от пастор Павел Кънев. Музикални поздрави поднесоха младежи от различна възраст и вокалната формация „Санктус“.

Особено трогателен момент в края на програмата, бе споделената в едно изречение опитност от дъщерите на брат Живко. Те укоражиха църквата никога да не се отказва да се моли за своите близки и познати, защото кръщението на техния баща е резултат от молитви, продължили 20 години.