От 28 до 30 септември се проведе младежка конференция в сградата на варненската църква. Мотото бе „Не СПИрай!“, а песента – химн: „Господи, желая“.

В петък вечер, всеки имаше възможността да напише на листче молитвена нужда. Тъй като конференцията бе младежка, приоритетни трябваше да бъдат потребностите на тази възрастова група. По един представител от всяка присъстваща църква се помоли.

Ne-SPIrai-tn

Програмата в събота бе много интензивна. Освен очакваната духовна част, която бе изключително силна и богатото музикално оформление, имаше и практическа част. В следобедните часове младежите се включиха в акция „Усмивка“. А ето и предизвикателствата, отправени към посетителите на акцията:

1. „ Приятелска прегръдка” – пост, обозначен с плакат „безплатна прегръдка”. На него минувачите получават приятелска прегръдка от младежи доброволци.

2. „ Уцелване на предмет” – пост, обозначен с плакат „бъди точен”. На него участникът трябва да хвърли с лявата ръка малка лека топка и да уцели специален кош. В зависимост от възрастта на участниците коша се разполага на различно разстояние.

3. „ Игра на дама” – с тебешир върху пътната настилка е нарисувана познатата детска игра, чрез която участниците могат да си припомнят своите детски години.

4. „ Скачане на ластик” – двама от организаторите, са застанали с лице един към друг на разстояние 2 м. С краката си държат опънат ластик, на който участниците в играта трябва да скачат. В зависимост от възрастта се определя и височината, на която се разполага ластика.

5. „ Снимка с Усмивко” – снимка за спомен с човек облечен с костюм под формата на голяма усмивка. Снимката се качва на Facebook страница „Акция Усмивка” от където хората могат да я изтеглят.

6. „Табло с писмени пожелания” – всеки може да напише на малко листче и залепи на специално табло своите най-добри пожелания.

7. „ Подарък значка от Усмивко” – за всеки един ще има значка с усмивка, а също и насърчителен текст.

Както и в други градове, така и във Варна, акцията зареди положително организатори, доброволци и участници и запечата неповторими спомени.

Младежката конференция продължи с духовна програма, вечеря и игри. В неделя се проведе традиционния софтбол и екскурзия до Аладжа манастир.

За пореден път, подобно мероприятие показва как можем да бъдем сериозни, отговорни и посветени в делото християни, без да бъдем скучни, натрапчиви и залитащи в крайни идеи!