На 26-ти декември мъжки хор „Санктус“ и пастор Витан Вълев поднесоха поздрав към лекуващите се възрастни хора в Хоспис „Надежда“. Кратко слово по повод светлия празник Рождество Христово насърчи присъстващите. Музикалната част включваше духовни и рождествени песни. Около 30 болни, заедно с техните дошли на свиждане близки, приеха рождествения поздрав и подариха най-искрените си и ведри усмивки. Всеки от тях получи безплатно книгата „Великата борба“.

Като адвентисти от седмия ден, вярваме в написаното в Притчи 17:22 „Веселото сърце е благотворно лекарство…“ и въпреки че тържествата ще се състоят не в домашна, а в болнична атмосфера, считаме, че с тази кратка рождествена програма сме допринесли за по-приятното посрещане на зимните празници!