На 11 септември, 26 младежи от ЦАСД Варна посетиха село Доброплодно и посяха семенцето на доброто. Рано сутринта всички желаещи се събраха и отделиха един ден, за да помогнат на две домакинства и освежиха две чешми в селото.

Неделна МлаДоС 2

Младежи – на възраст от 14 – 35+ преживяха радостта на даването. Кметът на с. Допроплодно – Христо Христов – съдейства за намиране на хора, които се нуждаеха от помощта ни. На едно от семействата – самотна майка с две деца – боядисахме оградата. На другото семейство почистихме двора от няколко диви орехи и храсти. 

В селото има две чешми с хубава питейна вода, които имаха нужда от почистване и варосване. Няколко момчета и малко по-големи мъже направиха това.

Неделна МлаДоС 1  

Сигурна съм, че всеки от нас се върна по-щастлив, защото винаги даването добавя смисъл и радост в живота на човек. Доброто винаги ражда добро и точно това е смисъла на програма МлаДоС. Нека Бог да благослови желанието ни да продължим работата в село Доброплодно и да начертае пътя, който трябва да извървим.

Неделна МлаДоС 3