Имахме удоволствието отново да се срещнем с Орлин Димитров и да поговорим върху въпроси, отнасящи се до църковни теми, вълнуващи повечето от нас. Представям на Вашето внимание пълното интервю, взето от мен, Лилия Чакърова.