Проектът „Писано е“, иницииран от църквата на адвентистите от седмия ден, се поддържа благодарение на дарители. Повече от 54 години програмата споделя добрата вест за скорошното завръщане на Христос чрез телевизия, интернет, евангелизации и духовна литература. Централата е разположена в Сими Вали, Калифорния. Ежеседмичните програми могат да бъдат гледани по цял свят на 12 езика.

John_BradshawНа 1.1.2011 г. пастор Джон Брадшоу ще стане четвъртият говорител и директор на международната евангелизационна програма „Писано е“. Той следва курса, поет от основателя – пастор Джордж Вандеман, продължен от пастор Марк Финли, а след това от пастор Шон Бунстра, който освобождава поста по здравословни причини.

Бунстра каза за своя наследник: „Опитът на Брадшоу го прави изключително подходящ за длъжността на говорител и директор. Нашият подход към работата е изключително сходен, но въпреки това той дава нови идеи, които ще разширят дейността и влиянието на „Писано е“ в привличането на нови последователи за Бог.“

По време на 15-годишната си служба като пастор, Брадшоу е провел повече от 80 евангелизации. За него нищо не е по-ценно от радостта да запознава хората с Христос.

Брадшоу каза: „„Писано е“ следва мисията, отредена и от Бог и аз нямам търпение да допринеса с моята работа за нейното развитието. Вярвам, че за тази програма Господ има планове, които все още не можем да обхванем.“

Програмите „Писано е“ са достъпни в интернет на адрес: http://www.itiswritten.com/

Източник: It Is Written