Отдел „Семейно служене“ организира семейна събота под мотото „Вгледай се вътре в себе си“.

Очаквайте специална проповед от пастор Павел Кънев на 2 декември от 18 часа. На централните богослужения в събота, 10 декември от 11:00 и от 18:00 ч., Юлия Митева ще говори за себеактуализацията.

Всички семейства могат да споделят обяд и опит от 13:00 ч.

От 15:00 ч., отново с Юлия Митева, ще имаме възможност да изследваме своя темперамент, както и да разберем кои са основните положителни и отрицателни черти на сангвиника, флегматика, холерика и меланхолика.

Отдел „Семейно служене“ ще се радва на посещението на всяко семейство.