Ако имате желание да обогатите познанията си върху основните учения на Библията, то всяка неделя от 17 часа сте поканени от пастор Павел Кънев да изучавате Божието слово в зала 14 на сградата на ЦАСД Варна

Ще бъдат разглеждани систематизирано официалните доктрини, приети от Генералната конференция на църквите на адвентистите от седмия ден.

След всяка беседа, ще имате възможност да зададете своите въпроси на пастор Павел Кънев.

За повече информация – Павел Кънев, GSM: 0886492212