Генералната конференция на ЦАСД определи специална събота, посветена на „Пробуждане 2011„. Началната дата на проекта е 29.01.2011 г. Целият февруари е обявен за месец на молитвата. „Най-великите победи, спечелени за Божията кауза, не са резултат от сложни спорове, обширни зали, широки влияния или изобилие от средства. Те се печелят в срещата с Бога, когато с искрена, агонизираща вяра хората се хващат за могъщата десница“ (Елън Уайт, „Служители на евангелието“, стр. 259).

Hristo_Genchev_tnСветовно молитвено общение за Светия Дух „777“ е инициатива, която допълва проекта „Пробуждане 2011″. Адвентистите от 7-ия ден ще се молят 7 дни седмично в 7 часа (сутринта или вечерта) за изливането на Светия Дух и за Неговото присъствие. „През ония дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.“ Лука 6:12.

Универсалната стратегия за развитие на местната църква е воденето и към качествен и количествен растеж, който може да бъде измерен, за да сме верни в изпълнението на Великото поръчение на Исус да създаваме ученици и да изграждаме Неговото царство на земята чрез църквата.

Във варнеската църква, пастор Атнас Стоянов представи изчерпателно проекта „Пробуждане 2011″ в обедната си проповед.
Вечерния час бе изнесен от председателя на отдел „Литературен евангелизъм“, пастор Христо Генчев, който коментира интервю от списание Adventist Review.

Видео и аудио записи от богослуженията са достъпни в архива.