Мислите ли, че е невъзможно да чуете нова информация от амвона?
Мислите ли, че знаете достатъчно за вас и вашето семейство? Бихте ли желали да пречупите през малко по-различна призма установените за вас традиции, поведение и вяра? Оставяме открити тези въпроси, като предлагаме на вашето внимание темите, изнесени от пастор Свилен Колев: