С наближаването на новата учебна година, варненската адвентна църква организира специална съботна програма под мотото „Чудото на благотворителността“. Колектата бе определена да послужи за нуждите на учениците от център „Изток“.

Сестра Карола Петрова споделя:

„Междувременно и „случайно“ видях учебни помагала на издателство „Домино“ – Стара Загора, включващи математика, български език, литература, история от 1-ви до 12-ти клас. Хрумна ми идеята да разговарям с ръководството на издателството за евентуално закупуване на такива помагала, от които тези деца изключително много се нуждаеха – по различни причини тяхната училищна успеваемост е на незадоволително ниво. Няколко сестри от църквата през лятото посещаваха Центъра и помагаха на децата по четене и математика.

Докато излагах нуждите на децата от Центъра, си припомних думите на Джон Стот: “Никога не забравяй, че съвестта на другия човек е на твоя страна!“ И не съжалих. Напротив. В рамките на 5 минути преживях прекрасната опитност и потвърждение на думите на Исус „Искайте и ще получите“. Счетоводителят, с когото разговарях ми потвърди, че управителят на издателството подарява продиктуваните материали по вид и бройка и се интересува единствено от адрес, на който да ги изпратят за тяхна сметка. Получихме повече материали отколкото бяхме пожелали , на стойност повече от 250 лв.

След преброяването на събраните средства от колектата и предварително поставената кутия за дарения се оказа, че от години не е събирана такава сума по никакъв повод.

За пореден път станахме участници в Божието „чудо на благотворителността“ и благодарение на него успяхме да закупим и предоставим на учениците в център Изток всичко необходимо за новата учебна година. На центъра в с. Тополи беше предоставен и монтиран сенник-тента, за да могат и децата с увреждания да се радват на чист въздух.“

На 4-ти октомври се планира поредна среща с децата от център „Изток“. Тя ще се проведе съвместно с младите доброволци от АКЦИЯ УСМИВКА, при ЦАСД Този път инициативата ще бъде концентрирана около образователните потребности на малчуганите.

Сестра Карола Петрова завършва своя разказ с оптимистичен поглед към бъдещите дейности, които доброволците от адвентната църква подготвят за своите малки приятели:

„Уверени сме, че Бог отвори тази врата за свидетелство пред децата и техните ръководители, уверени сме, че Бог насочва съчувствието ни по най-правилния начин за спечелването на доверието им и за Негова слава.“