На 3 ноември се проведе дългоочакваната „Вечер на шедьоврите“ на световните поезия и музика. 

Вивалди, Телерман, Корели, звучаха в изпълнение на струнно трио „Барок“. Свилен Колев рецитираше текстове на Шекспир – „Сонети“, на оригиналния им език и в превод на български. Втората част на програмата включваше наизустени пасажи от Библията. Посетителите чуха цитати от „Псалми“ и „Еклесиаст. Музикалното оформление допринасяше за ефективното потапяне на слушателя в актуалната за времето на създаването на творбите атмосфера.

Запис от програмата, можете да гледате по-долу.

Trio-Barok-1-tn Trio-Barok-2-tn Trio-Barok-3-tn Trio-Barok-4-tn