На 15.01.2011 в ЦАСД „Център“, Варна, се организира събота, посветена на женското служене. Целите на мероприятието са:

1. Запознаване църквата с работата на Отдел „Служба на жените“ и мотивация на жените за включването им в дейностите на отдела.

2. Изнасяне на насърчителни проповеди, с цел откриване потенциала на личното служене.

3. Провеждане на среща – разговор с жените, по проблеми касаещи работата им в отдела. Даване на информация за бъдещи проекти, които са приоритети на отдела (кампания enditnow, национален форум и др.)

 

Програма:

Мисионски минути: Запознаване с кампанията enditnow (кампания против насилие над жени и момичета) и резултатите постигнати до момента чрез нея в съседни страни.

Събота сутрин проповед: „Сила ЗА Бога“, говорител: Маргарита Георгиева, отговорник на Отдел „Служба на жените“ за Северна област.

Събота следобед: Среща – споделяне с жените от църкви Варна. Основна цел: взаимно споделяне, обмен на идеи, предложения, препоръки; мотивация за създаване на сплотено работещо ядро и съвместна работа на отдела в църквите.

Съботно вечерна служба: Интерактивно богослужение (дискусия): „Библейско гостоприемство“, говорител: Рада Сакалева, заместник отговорник на Отдел „Служба на жените“ за Северна област.