Когато всеобщата еуфория около зимните празници утихне и рождествения дух изчаква следващaта Коледа, нуждаещите се от подкрепа хора отново се чувстват самотни и отчаяни. В Библията е записано: „Не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си; защото такива жертви са угодни на Бога.“ (Евреи 13:16). Следвайки тази заръка, членовете на адвентната църква в град Варна се обединиха около кампанията „Варна продължава да отваря сърцето си“. На 11 януари, около десетина доброволци посетиха СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова“ и занесоха дрехи, обувки, консерви, сухи храни, плодове, домашно приготвени баница, кюфтета и други вкусни гозби, които бяха раздадени във всички стаи, обитавани от крайно нуждаещи се хора, наброяващи 103-ма души.

Въпреки, че събитието във фейсбук е озаглавено Кампания Варна продължава да отваря сърцето си, нашата църква планира това да бъде дългосрочен проект, а не краткотрайна инициатива, каквато предполага определението „кампания“. Бихме искали с този кратък анонс да насърчим всеки да отдели от своето време и средства, за да подкрепи нуждаещите се. Благотворителността е най-голямата инвестиция, която можем да направим за Небесното царство! В Матей 25:34-40 четем: „Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.“

Всеки, който има желание да остави своя принос под формата на време, средства или друг ресурс, може да се свърже с нас чрез КОНТАКТНАТА НИ ФОРМА.

{gallery}Snimki_statii/Poseshtenie-dom-za-bezdomni{/gallery}