Европейско изследване насърчава самостоятелното мислене и партньорската комуникация между поколенията.

Според едно проучване, в църквата се задържат младите хора, които отправят предизвикателства, задават въпроси и могат да разработят оригинална концепция. Тези, които не вземат участие, са по-застрашени от отпадане.

Дивизията препоръчва младежите да бъдат вкючвани както в младежки и музикални програми,така и интегрирани в работата на други отдели. По този начин комуникацията между поколенията би се подобрила, а младите хора биха придобили увереност. Повече относно ценностите на младежите и тенденциите за развитие дава проучването Valuegenesis.

Добър повод да се провокира активността на варненските младежи е пролетната молитвена седмица. Тя ще се проведе от 18-ти до 26-ти март под надслов: „Идентичността”. Съдържанието на поредицата предвижда да си припомним кой е Исус, съсредоточавайки вниманието си върху библейски цитати на Неговите думи.

Младежите ви канят да се присъедините към тяхното молитвено общение!